MENU

  • BULKING CYCLES / GAIN WEIGHT

  • WEIGHT LOSS CYCLE / FAT BURNER

  • LADIES CYCLE

  • POST CYCLE THERAPY (PCT)

 
 

 BULKING CYCLES

 
              Week                   Testosterone                                   Methandienone                             Anastrozole
                                           (En. or Cyp.)                                     (Dbol)
 
              1                           500 mg/week                                 30 mg/week                                   0.25 mg/eod
              2                           500 mg/week                                 30 mg/week                                   0.25 mg/eod
              3                           500 mg/week                                 30 mg/week                                   0.25 mg/eod
              4                           500 mg/week                                 30 mg/week                                   0.25 mg/eod
              5                           500 mg/week                                 30 mg/week                                   0.25 mg/eod
              6                           500 mg/week                                 30 mg/week                                   0.25 mg/eod
              7                           500 mg/week                                                                                          0.25 mg/eod
              8                           500 mg/week                                                                                          0.25 mg/eod
              9                           500 mg/week                                                                                          0.25 mg/eod
              10                        500 mg/week                                                                                           0.25 mg/eod
              11                        500 mg/week                                                                                           0.25 mg/eod
              12                        500 mg/week                                                                                           0.25 mg/eod
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Nickname of cycle is “King of strength”
 
Week    Methandienone                             Nandrolone Decanoate                              Testosterone Enanthate
              (Dbol)                                              (Deca)                
                            
1            30 mg/ed                                        250 mg/ew                                                   300 mg/ew
2            30 mg/ed                                        250 mg/ew                                                   300 mg/ew
3            30 mg/ed                                        250 mg/ew                                                   300 mg/ew
4            30 mg/ed                                        250 mg/ew                                                   300 mg/ew
5                                                                     300 mg/ew                                                   350 mg/ew
6                                                                     300 mg/ew                                                   350 mg/ew
7                                                                     300 mg/ew                                                   350 mg/ew
8                                                                     300 mg/ew                                                   350 mg/ew
9                                                                     300 mg/ew                                                   350 mg/ew
10                                                                   300 mg/ew                                                   350 mg/ew
11                                                                   300 mg/ew                                                   350 mg/ew
12                                                                   300 mg/ew                                                   350 mg/ew
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Week    Methandienone              Sustanon                                         HCG                                                 Tamoxifen Citrate
              (Dbol)                                                                                                                                                   (Nolvadex)
 
1            40 mg/ed                          500 mg/week   
2            40 mg/ed                          500 mg/week
3            40 mg/ed                          500 mg/week
4            40 mg/ed                          500 mg/week
5                                                       500 mg/week                                250 iu twice per week
6                                                       500 mg/week                                250 iu twice per week
7                                                       500 mg/week                                250 iu twice per week
8                                                       500 mg/week                                250 iu twice per week
9                                                       500 mg/week
10                                                     500 mg/week
11                                                     500 mg/week
12                                                     500 mg/week
13                                                    
14-17                                                                                                                                                                  20 mg/ed
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Week    Oxymetholone  Testosterone      Nandrolone Decanotae               Methandienone               Primobolan
              (Anadrol)            (En. or Cyp.)       (Deca)                                              (Dbol)                                 (Methenolone
                                                                                                                                                                            Enanthate)
1            100 mg/day       750 mg/week    200 mg/week   
2            100 mg/day       500 mg/week    200 mg/week
3            100 mg/day       500 mg/week    300 mg/week
4            100 mg/day       250 mg/week    400 mg/week
5            100 mg/day                                   400 mg/week                                50 mg/day                             100 mg/week
6                                                                    300 mg/week                                50 mg/day                             200 mg/week
7                                                                    200 mg/week                                50 mg/day                             300 mg/week
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Week                   Testosterone      Nandrolone Decanoate                Methandienone                Anastrozole
                             (En. or Cyp.)       (Deca)                                              (Dbol)
 
1                           750 mg/week    400 mg/week                                 50 mg/week                              0.25 mg/eod
2                           750 mg/week    400 mg/week                                 50 mg/week                              0.25 mg/eod
3                           750 mg/week    400 mg/week                                 50 mg/week                              0.25 mg/eod
4                           750 mg/week    400 mg/week                                 50 mg/week                              0.25 mg/eod
5                           750 mg/week    400 mg/week                                 50 mg/week                              0.25 mg/eod
6                           750 mg/week    400 mg/week                                 50 mg/week                              0.25 mg/eod
7                           750 mg/week    400 mg/week                                                                                     0.25 mg/eod
8                           750 mg/week    400 mg/week                                                                                     0.25 mg/eod
9                           750 mg/week    400 mg/week                                                                                     0.25 mg/eod
10                        750 mg/week    400 mg/week                                                                                      0.25 mg/eod
11                        750 mg/week    400 mg/week                                                                                      0.25 mg/eod
12                        750 mg/week    400 mg/week                                                                                      0.25 mg/eod
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Week    Testosterone En. or Cyp.               Nandrolon.Deca              Stanozolol                Oxymetholone                    Trenbolone En.
 
1            750 mg/week                                 750 mg/week                                                                                                         300 mg/week
2            750 mg/week                                 750 mg/week                                                                                                         300 mg/week
3            750 mg/week                                 750 mg/week                                                            100 mg/day                        300 mg/week
4            750 mg/week                                 750 mg/week                                                            100 mg/day                        300 mg/week
5            750 mg/week                                 750 mg/week                                                            100 mg/day                        300 mg/week
6            750 mg/week                                 750 mg/week                                                            100 mg/day                        300 mg/week
7            750 mg/week                                 750 mg/week                  40 mg/day                                                                     300 mg/week
8            750 mg/week                                 750 mg/week                  40 mg/day                                                                     300 mg/week
9            750 mg/week                                 750 mg/week                  40 mg/day                                                                     300 mg/week
10          750 mg/week                                 750 mg/week                  40 mg/day                                                                     300 mg/week
11                                                                    30 mg/day                                     
12                                                                    20 mg/day
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Week                  Methandienone               Nandrolone Decanoate                              Testosterone Enanthate
                            (Dianabol)                        (Deca)
 
1                          40 mg/ed                          200 mg/week                                              500 mg/week
2                          40 mg/ed                          200 mg/week                                              500 mg/week
3                          40 mg/ed                          200 mg/week                                              500 mg/week
4                          40 mg/ed                          300 mg/week                                              500 mg/week
5                          40 mg/ed                          300 mg/week                                              500 mg/week
6                          40 mg/ed                          300 mg/week                                              500 mg/week
7                                                                     400 mg/week                                              500 mg/week
8                                                                     400 mg/week                                              500 mg/week
9                                                                     300 mg/week                                              500 mg/week
10                                                                   200 mg/week                                              500 mg/week
11                                                                   200 mg/week                                              500 mg/week
12                                                                   200 mg/week                                              500 mg/week
13                                                                                                                                         500 mg/week
14                                                                                                                                         500 mg/week
15                                                                                                                                         500 mg/week
16                                                                                                                                         500 mg/week
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Week      Methandienone              Nandrolone Decanoate                          Testosterone                                  Trenbolone Acetate
               (Dianabol)                                       (Deca)                                           Enanthate         
             
1            40 mg/ed                                        300 mg/week                                750 mg/week
2            40 mg/ed                                        300 mg/week                                750 mg/week
3            40 mg/ed                                        300 mg/week                                750 mg/week
4            40 mg/ed                                        300 mg/week                                750 mg/week
5            40 mg/ed                                        400 mg/week                                750 mg/week
6            40 mg/ed                                        400 mg/week                                750 mg/week
7                                                                     500 mg/week                                750 mg/week
8                                                                     500 mg/week                                750 mg/week
9                                                                    400 mg/week                                 750 mg/week
10                                                                   400 mg/week                                750 mg/week
11                                                                   300 mg/week                                750 mg/week                                        75 mg/eod
12                                                                   300 mg/week                                750 mg/week                                        75 mg/eod
13                                                                                                                           750 mg/week                                        75 mg/eod
14                                                                                                                           750 mg/week                                        75 mg/eod
15                                                                                                                           750 mg/week                                        75 mg/eod
16                                                                                                                           750 mg/week                                        75 mg/eod
17                                                                                                                           750 mg/week                                        75 mg/eod
18                                                                                                                           750 mg/week                                        75 mg/eod
19                                                                                                                           750 mg/week                                        75 mg/eod
20                                                                                                                           750 mg/week                                        75 mg/eod
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

WEIGHT LOSS CYCLES / FAT BURNER

 

 Week                 Stanozolol          Oxandrolone
                           (Winstrol)            (Anavar)
 
1                         40 mg/daily                  40 mg/daily
2                         40 mg/daily                  40 mg/daily
3                         40 mg/daily                  40 mg/daily
4                         40 mg/daily                  40 mg/daily
5                         40 mg/daily                  40 mg/daily
6                         30 mg/daily                  30 mg/daily
7                         20 mg/daily                  20 mg/daily
 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Week                  Clenbuterol       
 
1                         40 mcg/daily
2                         80 mcg/daily   (2x40mcg)
3                         120 mcg/daily (3x40mcg)
4                         120 mcg/daily (3x40mcg)
5
6
7                         40 mcg/daily
8                         80 mcg/daily   (2x40mcg)
9                         120 mcg/daily (3x40mcg)
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Week                  Clenbuterol                          T3 (Liothyronine / Cytomel)
 
1                         40 mcg/daily                        50 mcg/ed
2                         80 mcg/daily   (2x40mcg)   100 mcg/ed
3                         120 mcg/daily (3x40mcg)   100 mcg/ed
4                         120 mcg/daily (3x40mcg)   50 mcg/ed
5
6
7                         40 mcg/daily                         50 mcg/ed
8                         80 mcg/daily (2x40mcg)     100 mcg/ed
9                         120 mcg/daily (3x40mcg)   100 mcg/ed
10                       120 mcg/daily (3x40mcg)   50 mcg/ed
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________
 
Week                  Stanozolol (Inj.)          Oxandrolone                           Clenbuterol
                           (Winstrol)                     (Anavar)
1                         50 mg/daily                 50 mg/daily                           120 mcg/daily (3x40mcg)
2                         50 mg/daily                 50 mg/daily                           120 mcg/daily (3x40mcg)
3                         50 mg/daily                 50 mg/daily                          
4                         50 mg/daily                 50 mg/daily                           120 mcg/daily (3x40mcg)
5                         50 mg/daily                 50 mg/daily                           120 mcg/daily (3x40mcg)
6                         50 mg/daily                 50 mg/daily
7                         50 mg/daily                 40 mg/daily                          120 mcg/daily (3x40mcg)
8                                                               30 mg/daily                          120 mcg/daily (3x40mcg)
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Week                   Stanozolol (Inj.)               Methenolone Enanthate              Clenbuterol
                             (Winstrol)                         (Primobolan)
1                           50 mg/daily                      200 mg/week                                 120 mcg/daily (3x40mcg)
2                           50 mg/daily                      200 mg/week                                 120 mcg/daily (3x40mcg)
3                           50 mg/daily                      200 mg/week                                
4                           50 mg/daily                      200 mg/week                                 120 mcg/daily (3x40mcg)
5                           50 mg/daily                      200 mg/week                                 120 mcg/daily (3x40mcg)
6                           50 mg/daily                      200 mg/week
7                           50 mg/daily                      100 mg/week                                 120 mcg/daily (3x40mcg)
8                                                                                                                               120 mcg/daily (3x40mcg)
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Week                   Stanozolol (inj.)               Boldenone Undecylenate              Trenbolone Acetate
                             (Winstrol)                         (Equipoise)
1                           50 mg/daily                      500 mg/week                                 100 mg/eod
2                           50 mg/daily                      500 mg/week                                 100 mg/eod
3                           50 mg/daily                      500 mg/week                                 100 mg/eod
4                           50 mg/daily                      500 mg/week                                 100 mg/eod
5                           50 mg/daily                      500 mg/week                                 100 mg/eod
6                           50 mg/daily                      250 mg/week                                 100 mg/eod
7                           50 mg/daily                      250 mg/week                                 100 mg/eod
8                                                                                                                               100 mg/eod
 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________
 
Week    Stanozolol (Inj.)               Boldenone Undecy.        Testosterone En.              Trenbolone Acetate
              (Winstrol)                         (Equipoise)
1            50 mg/daily                      500 mg/week                  250 mg/every 5th day              100 mg/eod
2            50 mg/daily                      500 mg/week                  250 mg/every 5th day              100 mg/eod
3            50 mg/daily                      500 mg/week                  250 mg/every 5th day              100 mg/eod
4            50 mg/daily                      500 mg/week                  250 mg/every 5th day              100 mg/eod
5            50 mg/daily                      500 mg/week                  250 mg/every 5th day              100 mg/eod
6            50 mg/daily                      250 mg/week                  250 mg/every 5th day              100 mg/eod
7            50 mg/daily                      250 mg/week                  250 mg/every 5th day              100 mg/eod
8                                                                                                 250 mg/every 5th day              100 mg/eod
 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

FEMALE CYCLES / LADIES CYCLES

 

 
 
Week         Stanozolol tab.
                  (Winstrol)
 
1                10 mg / day
2                10 mg / day
3                10 mg / day
4                 5 mg / day
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
 This cycle shoud be used only by those females who already well-experienced with anabolic steroids.
Week               Boldenone Undecylenate (Equipoise)
 
1                      75 mg / week
2                      75 mg / week
3                      75 mg / week
4                      50 mg / week
 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Week                  Methenolone En.                                   Oxandrolone
                            (Primobolan)                                          (Anavar)
 
1                         100 mg / week                                         10 mg / day
2                         100 mg / week                                         10 mg / day
3                         100 mg / week                                         10 mg / day
4                         100 mg / week                                         10 mg / day
5                         100 mg / week                                         10 mg / day
6                         100 mg / week                                         10 mg / day
7                         100 mg / week                                         10 mg / day
8                         100 mg / week                                         10 mg / day
 
  _______________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Week                  Methenolone En.                                   Oxandrolone
                           (Primabolan)                                          (Anavar)
 
1                         200 mg / week                                         20 mg / day
2                         200 mg / week                                         20 mg / day
3                         200 mg / week                                         20 mg / day
4                         200 mg / week                                         20 mg / day
5                         200 mg / week                                         20 mg / day
6                         200 mg / week                                         20 mg / day
7                                                                                             10 mg / day
       
 _______________________________________________________________________________________________________________________
 
Week                  Stanozolol                            Oxandrolone
                            (Winstrol)                              (Anavar)
 
1                         20 mg / day                          20 mg / day
2                         20 mg / day                          20 mg / day
3                         20 mg / day                          20 mg / day
4                         20 mg / day                          20 mg / day
5                         20 mg / day                          20 mg / day
6                         20 mg / day                          20 mg / day
7                         10 mg / day                          10 mg / day
 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________
 
Week                  Oxandrolone               Clenbuterol                  Tamoxifen Citrate
                           (Anavar)                                                                (Nolva)
 
1                         10 mg/every day           20 mcg/ every day
2                         10mg/every day            40 mcg/ every day
3                         10mg/every day            40 mcg/ every day
4                         10mg/every day            60 mcg/ every day
5                         10mg/every day            60 mcg/ every day
6                         10mg/every day            80 mcg/ every day    10 mg/every day
7                                                                  80 mcg/ every day    10 mg /every day
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Week         Oxandrolone               Clenbuterol        T3                           HgH                   Tamoxifen citrate
                   (Anavar)                                                                                                              (Nolva)
 
1                10 mg/ed                      20 mcg/ed            25 mcg/ed                1iu /ed
2                10 mg/ed                      40 mcg/ed            25 mcg/ed                1iu /ed
3                10 mg/ed                      40 mcg/ed            25 mcg/ed                1iu /ed
4                10 mg/ed                      40 mcg/ed            37.5 mcg/ed             1iu /ed
5                10 mg/ed                      60 mcg/ed            37.5 mcg/ed             1iu /ed
6                10 mg/ed                      60 mcg/ed            50 mcg/ed                1iu /ed
7                10 mg/ed                      80 mcg/ed            50 mcg/ed                1iu /ed                 10 mg/ed
8                10 mg/ed                      80 mcg/ed            50 mcg/ed                1iu /ed                 10 mg/ed
 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________
 
 
    
Week         Oxandrolone      Methenolone En.          Clenbuterol        T3                          HgH          Tamoxifen Ci.
                   (Anavar)               (Primabolan)                                                                                               (Nolvadex)
 
1                10 mg/ed                                                       20 mcg/ed          25 mcg/ed         2 iu/ed       
2                10 mg/ed                                                       40 mcg/ed          25 mcg/ed         2 iu.ed
3                10 mg/ed               100 mg/week                40 mcg/ed          25 mcg/ed         2 iu/ed
4                10 mg/ed               100 mg/week                40 mcg/ed          37.5 mcg/ed      2 iu/ed
5                10 mg/ed               100 mg/week                60 mcg/ed          37.5 mcg/ed      2 iu/ed
6                10 mg/ed               100 mg/week                60 mcg/ed          50 mcg/ed         2 iu/ed
7                10 mg/ed                                                       80 mcg/ed          50 mcg/ed         2 iu/ed        10 mg/ed
8                10 mg/ed                                                       80 mcg/ed          50 mcg/ed         2 iu/ed        10mg/ed

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

POST CYCLE THERAPY (PCT)

Week                             Clomiphene citrate (Clomid)        
1                                      25-50 mg/daily
2                                      25-50 mg/daily
3                                      25-50 mg/daily
4                                      25-50 mg/daily
Optional week 5           25-50 mg/daily
Optional week 6           25-50 mg/daily
_______________________________________________________________________________________________________________________
Week                     Tamoxifen Citrate (Nolvadex)     
1                             10-40 mg/daily
2                             10-40 mg/daily
3                             10-40 mg/daily
4                             10-40 mg/daily
Optional week 5  10-40 mg/daily
Optional week 6  10-40 mg/daily
_______________________________________________________________________________________________________________________
Week                
                            Clomiphene Citrate             Tamoxifen Citrate                                                          
                            (Clomid)                                 (Nolvadex)
1                         50-100 mg/daily                    40 mg/daily
2                         50-100 mg/daily                    40 mg/daily
3                         25-50 mg/daily                      20 mg/daily             
4                         25-50 mg/daily                      20 mg/daily
Optional week 5                                               20 mg/daily
Optional week 6                                               20 mg/daily    
IMPORTANT

Choose your location

Choose your location and the store will automatically apply the appropriate filter to display products eligible for delivery within your area.
*Simplify your search process and save your time!